Zakład Inżynierii Powierzchni
Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, pok. 017

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2010
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2015
   

Działalność naukowa

 • Technologie wytwarzania warstw powierzchniowych metodami wykorzystującymi niskotemperaturową plazmę, tj. PDT, CVD, PVD oraz metodami elektrochemicznymi,
 • Technologie hybrydowe w inżynierii powierzchni,
 • Obróbki powierzchniowe tytanu i jego stopów oraz materiałów polimerowych,
 • Projektowanie i charakterystyka wytwarzanych warstw powierzchniowych, w szczególności w aspekcie zastosowań medycznych oraz dla przemysłu kosmicznego.
   

Publikacje

 1. A. Chlanda, E. Kijeńska, Ch. Rinoldi, M. Tarnowski, T. Wierzchoń, W. Święszkowski: Structure and physico-mechanical properties of low temperature plasma treated electrospun nanofibrous scaffolds examined with atomic force microscopy, Micron 107 (2018) 79.
 2. A. Sowińska, E. Czarnowska, M. Tarnowski, J. Witkowska, T. Wierzchoń: Structure and hemocompatibility of nanocrystalline titanium nitrided produced under glow discharge conditions, Appl. Surf. Sci. 436 (2018) 382.
 3. M. Tarnowski, K. Kulikowski, T. Borowski, B. Rajchel, T. Wierzchoń: Influence of amorphous carbon layers on tribological properties of polyetheretherketone composite in contact with nitrided layer produced on Ti6Al4V titanium alloy, Diam. Relat. Mater. 75 (2017) 123.
 4. J. Witkowska, J. Kamiński, T. Płociński, M. Tarnowski, T. Wierzchoń: Corrosion resistance of NiTi shape memory alloy after hybrid surface treatment using low temeprature plasma, Vacuum 137 (2017) 92.
 5. M. Ossowski, T. Borowski, M. Tarnowski, T. Wierzchoń: Cathodic cage plasma nitriding of Ti6Al4V titanium alloy, Mater. Sci.-Medzg 22 (2016) 25.
   

Nagrody

 • 2016: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2014-2015

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • T. Wierzchoń, E. Czarnowska, M. Tarnowski: Sposób wytwarzania implantu kostnego z tytanu i/lub stopu tytanu i implant stawu biodrowego, PL 222136 z 19.01.2015r.