Zjazd absolwentów rocznika 2008

30 listopada 2018 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW odbył się Zjazd Absolwentów Rocznika 2008. Pomysłodawcą i głównym organizatorem Zjazdu był jeden z absolwentów - Łukasz Płaczek. Obok Wydziału współorganizatorem Zjazdu było Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW.

Spośród zaproszonych 49 osób, udział wzięło 20 absolwentów. Dla pracowników WIM była to okazja do poznania karier zawodowych dawnych studentów. Dobrą informacją jest, że ponad 60% z nich pracuje w swoim zawodzie, a wielu współpracuje z Wydziałem. Jednym z punktów Zjazdu był krótki wykład dr inż. Marty Sawickiej (wcześniej Szańkowskiej), która mówiła o swoich badaniach prowadzonych w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN. Absolwenci z rocznika studiującego w latach 2003-2008 należą do nielicznych, którzy utrzymują wciąż silne kontakty ze sobą. Zjazd na pewno umocni te więzi i sprawi, że pozostaną w kontakcie również z Wydziałem.