Zbiórki dla Ukrainy

W Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej dział centralny punkt zbiórki rzeczowej. Uczelnia zbiera także środki, które będą przekazane Narodowemu Bankowi Ukrainy.

Zbiórka pieniędzy na rzecz Ukrainy

Nasi sąsiedzi potrzebują pomocy w różnych formach, także finansowej. Uczelnia uruchomiła specjalną zbiórkę, dzięki której będzie możliwe przekazanie funduszy — za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego — ukraińskiemu bankowi centralnemu. Pieniądze zostaną wykorzystane do realizacji priorytetowych działań na Ukrainie.

Strona zbiórki: https://zbieram.pl/9xkf344

 

Zbiórka rzeczowa

Przez dwa tygodnie gromadziliśmy rzeczy dla potrzebujących. Dzięki ofiarności darczyńców z Politechniki wyjechały dwa transporty: środki opatrunkowe i leki pojechały wprost na granicę (3 marca), a kartony wypełnione żywności, kosmetykami i nowymi kocami trafiły do Polskiego Czerwonego Krzyża (8 marca). Pozostałe dary zostały lub zostaną przekazane osobom zakwaterowanym w akademikach i pokojach gościnnych PW.  

Rzeczy zebrane podczas zbiórki zainicjowanej przez organizacje studenckie i pracowników Politechniki Warszawskiej (akcję koordynował Wydział Transportu) zostały przekazane Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Lublinie, a stamtąd – na Ukrainę.

   
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.