Zajęcia w semestrze letnim

W nowym semestrze zajęcia dydaktyczne będą odbywały się stacjonarnie — 22 lutego kończy się okres kształcenia zdalnego, obowiązujący od 24 stycznia 2022 roku.

Od 23 lutego tryb stacjonarny będzie podstawową formą pracy także dla pracowników. Pełna informacja znajduje się w najnowszym komunikacie Rektora PW

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania uczelni w okresie epidemii COVID-19 określa zarządzenie Rektora nr 110/2021 z 18 listopada 2021 roku.