Podziękowanie dla prof. Krzysztofa Sikorskiego

21 września 2018 r. pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej zebrali się, aby podziękować prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Sikorskiemu za długoletnią pracę na Wydziale. Uroczystość była związana z formalnym zakończeniem zatrudnienia prof. Krzysztofa Sikorskiego i przejściem na emeryturę.

Dziekan Wydziału, prof. Jarosław Mizera, w swoim wystąpieniu dziękował prof. Krzysztofowi Sikorskiemu za zaangażowanie oraz ogromny wkład włożony w pracę na stanowisku Prodziekana ds. Nauki i Kierownika Studiów Doktoranckich na WIM PW, jak również za trud kształcenia wielu pokoleń przyszłych inżynierów, magistrów i doktorów.

Prof. Jarosław Mizera wielokrotnie podkreślał, że wciąż liczy na dalszą współpracę z prof. Krzysztofem Sikorskim oraz, że będzie On wciąż przekazywał swoją ogromną wiedzę studentom i doktorantom Wydziału.