Konkurs na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa.

Celem konkursu na granty wewnętrzne jest wspieranie rozwoju oraz międzynarodowej rozpoznawalności naukowców zatrudnionych w Politechnice Warszawskiej oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, uprawiających dyscyplinę Inżynieria Materiałowa.

Granty przyznawane na realizację projektów mogą mieć formę grantów indywidualnych lub zespołowych. Przyznawane są maksymalnie na okres do dnia 31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem, że środki mogą być wydatkowane maksymalnie do 30 listopada 2023 roku.

Termin składania wniosków - 14 marca 2022 r. do godziny 12:00.

Szczegółowe informacje »