Dzień wolny

12 listopada 2018 roku był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych bez obowiązku odrabiania zajęć.