Dr inż. Donata Kuczyńska-Zemła laureatką Programu Start

grafika FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2022. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców, a wśród nich dr inż. Donata Kuczyńska-Zemła.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.
 

W tym roku stypendia zostały przyznane po raz trzydziesty. Jury wyłoniło laureatów z grona 794 kandydatów.