Dr inż. Agnieszka Krawczyńska laureatką konkursu SONATA BIS

dr inż. Agnieszka Krawczyńska

Projekt dr inż. Agnieszki Krawczyńskiej znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SONATA BIS 11. Wyniki konkursu NCN ogłosił 24 lutego 2022 roku. Nasza badaczka otrzyma ponad 2 mln zł na prowadzenie projektu pn. „Kształtowanie mikrostruktury materiałów metalicznych w celu poprawy ich właściwości antybakteryjnych”.

Współczesny świat stoi przed wieloma wyzwaniami w zakresie ochrony zdrowia, które stały się niezwykle ważne w czasach pandemii. Przed tymi wyzwaniami stoją również nowe materiały, ponieważ mogą one pomóc w ograniczeniu przenoszenia chorób zakaźnych. Dlatego też produkcja materiałów o właściwościach antybakteryjnych jest niezwykle istotna dla nas jak i dla przyszłych pokoleń.
  

Na czym polega oryginalny charakter projektu?

W literaturze właściwości antybakteryjne przypisuje się głównie składowi chemicznemu metali i ich stopów, a nie ich elementom mikrostruktury. Natomiast brakuje informacji na temat wpływu wakansów, gęstości dyslokacji, wielkości ziaren i wydzieleń na właściwości antybakteryjne różnych materiałów obecnych w życiu codziennym, dlatego też temat badań podjęty w projekcie jest bardzo oryginalny.
 

Co jest celem projektu?

Celem projektu jest zoptymalizowanie mikrostruktury materiałów metalicznych tak, aby zapewnić najlepsze właściwości antybakteryjne. W szerszej perspektywie, wyniki projektu będą miały znaczący wpływ na powstrzymanie rozprzestrzeniania się bakterii poprzez stworzenie nowej wiedzy niezbędnej do wyprodukowania w najbliższej przyszłości nowych materiałów o wyjątkowych właściwościach antybakteryjnych do codziennego użytku.
 

Kto będzie zaangażowany do realizacji projektu?

Do realizacji projektu zostanie utworzony nowy, interdyscyplinarny zespół badawczy wspierany przez naukowców z renomowanych zagranicznych jednostek badawczych (Uniwersytet Wiedeński – dr Daria Setman, prof. dr hab. Erhard Schafler, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf – dr Maciej Oskar Liedke). Zapraszam studentów, którzy chcieliby wziąć udział w realizacji projektu podczas trwania studiów, jak również tych którzy właśnie kończą studia magisterskie i chcieliby rozpocząć studia doktoranckie. - mówi dr inż. Agnieszka Krawczyńska.

 
  
Osoby zainteresowane dołączeniem do projektu prosimy o kontakt mailowy: agnieszka.krawczynska@pw.edu.pl