Rekrutacja na studia drugiego stopnia - spotkanie informacyjne

Miejsce: Teams, link do spotkania »

 
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022.

W spotkaniu udział wezmą:

  • dr hab. inż. Joanna Zdunek – Prodziekan ds. Kształcenia,
  • dr inż. Rafał Wróblewski – Prodziekan ds. Studenckich, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
  • dr inż. Agnieszka Brojanowska – sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski – opiekun specjalności Biomateriały, prowadzonej w jęz. angielskim.

Więcej informacji o studiach magisterskich »