Spotkanie „Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni”

Serdecznie zapraszamy studentów PW na spotkanie „Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni”, które odbędzie się 14.12.2021 od godziny 10:30 w trybie on-line. Link do spotkania (platforma VTC).
Spotkanie jest adresowane przede wszystkim do Studentów ostatnich semestrów studiów I i II stopnia. Czas trwania: ok. 60 min. plus 20-30 min. na pytania ze strony uczestników.
Tematyka dotyczyć będzie sposobów wstąpienia do armii oraz korzyści i możliwości rozwoju związanych z pełnieniem służby w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni:

  • Historia oraz struktura i zadania Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.
  • Znaczenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
  • Przyczyny oraz proces ich tworzenia.
  • Sposoby prowadzące do zostania żołnierzem zawodowym.
  • Profity płynące z pełnienia zawodowej służby wojskowej.
  • Praca w NCBC jako pracownik cywilny.

Zapraszamy!