Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 
maja zaszczyt zaprosić na
 
UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023
Uroczystość odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku o godz. 12:00
w Auli im. Profesora Jerzego Witolda Wyrzykowskiego
w Gmachu Inżynierii Materiałowej przy ul. Wołoskiej 141.
 
PROGRAM

 1. Hymn państwowy.
 2. Otwarcie uroczystości i powitanie gości.
 3. Wystąpienie prof. Anny Boczkowskiej, Dziekan WIM.
 4. Wystąpienie JM Rektora PW.
 5. Wręczenie Nagród JM Rektora.
 6. Uroczysta immatrykulacja.
 7. Wystąpienie przedstawiciela studentów.
 8. Wystąpienie przedstawiciela doktorantów.
 9. Wręczenie Nagrody Studentów „Złota kreda”.
 10. Wręczenie Dyplomów wyróżniającym się studentom.
 11. Wystąpienie Prezesa SAIM.
 12. Wręczenie Statuetek „Przyjaciel Wydziału”.
 13. Otwarcie roku akademickiego.
 14. Wykład inauguracyjny prof. Tadeusza Wierzchonia pt. "Inżynieria powierzchni – współczesne rozwiązania materiałowe".
 15. Gaudeamus igitur.
   

Po zakończeniu Inauguracji zapraszamy na Uroczyste podsumowanie ponad 50-letniej działalności naukowej prof. Tadeusza Wierzchonia.