Egzamin B2

Zgodnie z Harmonogramem roku akademickiego 2018/2019, w sobotę 2 września odbędzie się uczelniany egzamin z języków obcych na poziomie B2.

Szczegółowe informacje, w tym godzina egzaminu, zostaną podane na stronie Studium Języków Obcych PW.