Wydziałowa Rada Doktorantów

  • mgr inż. Anna Czajka - przewodnicząca
     
  • mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski - członek
     
  • mgr inż. Bernard Kurowski - członek

 
Strona internetowa http://doktoranci.inmat.pw.edu.pl