VII Edycja Konkursu PZPTS na najlepszą pracę dyplomową

logo związku

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych. Konkurs dotyczy prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich obronionych w roku akademickim 2022/2023.

Cele Konkursu:

  • promowanie nowatorskich rozwiązań dla wykorzystania tworzyw sztucznych w gotowych wyrobach;
  • promowanie nowatorskich technologii i organizacji procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych;
  • upowszechnienie wiedzy na temat tworzyw sztucznych;
  • rozwijanie zainteresowań młodzieży akademickiej problematyką wykorzystania tworzyw sztucznych.
     

Termin nadsyłania prac mija 30 września 2023 roku. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronie https://pzpts.pl.