Spotkanie Wigilijne na WIM PW

19 grudnia 2018 roku odbyło się na Wydziale Inżynierii Materiałowej coroczne Spotkanie Wigilijne studentów i pracowników Wydziału.

Serdeczne podziękowania za zorganizowanie imprezy należą się członkom Wydziałowej Rady Studentów oraz wszystkim studentom uczestniczącym w Spotkaniu.

Na szczególne podziękowania zasługuje wspaniała oprawa muzyczna uroczystości.

Film z wydarzenia »