Repozytorium materiałów projektowych on-line z projektu COMP-ECO

logo projektu

W ramach europejskiego projektu COMP-ECO uruchomiono ogólnodostępne repozytorium materiałów projektowych on-line.

W repozytorium dostępne są materiały z warsztatów technicznych i ogólnych przeprowadzonych w ramach projektu COMP-ECO przez przedstawicieli 2 wiodących europejskich uniwersytetów:

 • Uniwersytet Techniczny w Delft, Holandia;
 • Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy.
   

Materiały dostępne w Repozytorium będą przydatne dla:

 • badaczy i studentów pracujących w obszarze kompozytów – umożliwiając im dostęp do najnowszej wiedzy na temat zaawansowanych materiałów kompozytowych;
 • MŚP i przedstawicieli przemysłu działających w sektorze kompozytów – ukazując możliwości wdrożenia wyników w przemyśle;
 • pracowników szkół wyższych – wspierając tworzenie programów nauczania w zakresie materiałów kompozytowych;
 • badaczy, studentów, MŚP, przedstawicieli przemysłu pracujących w różnych dziedzinach technicznych – w celu wzmocnienia umiejętności miękkich i zdobycia wiedzy na temat rozwijania badań na poziomie międzynarodowym i uczestnictwa we wspólnych projektach.
   

Materiały aktualnie dostępne w repozytorium (materiały są przygotowane w języku angielskim):

MATERIAŁY Z WARSZTATÓW NT. PROJEKTOWANIA WIELOFUNKCYJNYCH KOMPOZYTÓW I INTELIGENTNYCH STRUKTUR MATERIALS FROM WORKSHOP ON MULTIFUNCTIONAL COMPOSITE AND SMART STRUCTURE DESIGN

Kategoria: Wiedza techniczna

Dostarczone przez:

 • TU Dresden, Instytut Inżynierii Lekkiej i  Technologii Polimerowych (Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology ILK)
 • TU Delft, Wydział struktur i materiałów lotniczych Department of aerospace structures and materials

 

MATERIAŁY Z WARSZTATÓW NT. PRODUKCJI KOMPOZYTÓW MATERIALS FROM WORKSHOP ON COMPOSITES MANUFACTURING

Kategoria: Wiedza techniczna

Dostarczone przez:

 • TU Delft,Wydział struktur i materiałów lotniczych (Department of aerospace structures and materials)

 

MATERIAŁY Z WARSZTATÓW NT. PRZYGOTOWAŃ DO PROGRAMU HORYZONT EUROPA I INNYCH PROGRAMÓW FINANSOWANIA BADAŃ ORAZ SKŁADANIA WNIOSKÓW MATERIALS FROM WORKSHOPS ON PREPARING FOR HORIZON EUROPE AND OTHER FUNDING SCHEMES, AND ON PROPOSAL WRITING

Kategoria: Umiejętności miękkie

Dostarczone przez:

 • TU Dresden,Ośrodek Projektów Europejskich (European Projects Centre)

 

MATERIAŁY Z WARSZTATÓW NT. ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA PROJEKTAMI, KOMERCJALIZACJI ORAZ STRATEGII W ZAKRESIE PATENTÓW MATERIALS FROM WORKSHOP ON PROJECT MANAGEMENT AND ADMINISTRATION, COMMERCIALISATION, AND PATENTING STRATEGIES

Kategoria: Umiejętności miękkie

Dostarczone przez:

 • TU Delft,Ośrodek Innowacyjności (Innovation & Impact Centre)

DOSTĘP DO REPOZYTORIUM: https://www.comp-eco.eu/open-repository

 
O projekcie COMP-ECO

Projekt COMP-ECO – Wzmocnienie mazowieckiego ekosystemu wielofunkcyjnych kompozytów dzięki holistycznemu podejściu i strategiczne partnerstwo z wiodącymi organizacjami europejskimi – ma na celu poprawę doskonałości badawczej systemu badawczego regionu Mazowsza w dziedzinie wielofunkcyjnych kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami (FRP) i inteligentnych struktur. System tworzą 3 organizacje: Fundacja Technology Partners, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz Politechnika Warszawska. Polskie organizacje będą wspierane przez wiodące uczelnie UE TU DELFT z Holandii i TU DRESDEN z Niemiec. Więcej informacji: www.comp-eco.eu