Obrony rozpraw doktorskich

14 i 28 października na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbędą się obrony rozpraw doktorskich.

14 października 2022 roku o godz. 11.00 mgr inż. Anita Wojciechowska podejmie się obronny rozprawy pt. "Wpływ modyfikacji powierzchniowych nanokryształów 2D faz MXenes makrocząsteczkami organicznymi i nanocząstkami na ich właściwości biologiczne". Więcej informacji »

28 października 2022 roku o godz. o godz. 10.30 mgr inż. Agata Sotniczuk przystąpi do obronny rozprawy pt.: " „Odporność na korozję tytanu i jego stopów w aspekcie zastosowań biomedycznych”. Więcej informacji »

Tego samego dnia, o godz. 13.00, mgr inż. Marta Ciemiorek-Bartkowska przystąpi do obronny rozprawy pt.: "Anizotropia właściwości mechanicznych i zdolność do formowania ultradrobnoziarnistych płytek ze stopów aluminium". Więcej informacji 

 

Obrony odbędą się w trybie hybrydowym. Osoby zainteresowane zdalnym udziałem w wydarzeniach proszone są o mailowe zgłoszenie swojego uczestnictwa do:

  • 11 X do godz. 15.00 - dot. obrony w dniu 14 X,
  • 25 X do godz. 15.00 - dot. obron w dniu 28 X,

na adres: Tatiana.Erenc@pw.edu.pl.