Konkurs Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych

plakat konkursu

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim lub angielskim, bądź przetłumaczone na te języki, obronione w roku akademickim 2023/2024.

Cele  konkursu:

  1. Promowanie nowatorskich rozwiązań dla wykorzystania tworzyw sztucznych w gotowych wyrobach.
  2. Promowanie nowatorskich technologii i organizacji procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych.
  3. Upowszechnienie wiedzy na temat tworzyw sztucznych.
  4. Rozwijanie zainteresowań młodzieży akademickiej problematyką wykorzystania tworzyw sztucznych.

Do konkursu będą kwalifikowane prace obejmujące tematykę, o której mowa w pkt. 1 lub 2 celów konkursu.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2024 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 stycznia 2025 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://pzpts.pl. 

Autorom najlepszej pracy wyłonionej spośród prac licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich zostaną przyznane nagrody pieniężne.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

  • Jednostronne streszczenie pracy;
  • Opinię promotora lub recenzentów i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie;
  • Inne dokumenty wymienione w Regulaminie konkursu.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza na adres:
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS: tel. 22 828 04 13 ; e-mail :office@tworzywa.org.pl