Kolokwium habilitacyjne dr. inż. Rafała Zybały

budynek WIM PW prz ul. Wołoskiej

21 maja 2024 roku o godzinie 12.00 w sali Rady Wydziału na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141 w Warszawie, odbędzie się publiczne kolokwium habilitacyjne dr. inż. Rafała Zybały.

Określenie osiągnięcia będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego: „Wytwarzanie i charakterystyka nanostrukturalnych form materiałów termoelektrycznych”.

Wniosek Kandydata, informacja o składzie Komisji Habilitacyjnej oraz recenzje dostępne są w serwisie bip.pw.edu.pl.