IX edycja konkursu “Polish Space Fellowship Program”

grafika konkursu

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informują o uruchomieniu IX edycji konkursu „Polish Space Fellowship Program”. Laureaci otrzymają możliwość odbycia staży w firmach i instytucjach badawczo-rozwojowych sektora kosmicznego.

Do konkursu mogą zgłaszać się:

 • studenci ostatniego roku studiów inżynierskich lub jednolitych studiów magisterskich, w szczególności następujących kierunków studiów: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa,lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, astronomia, nauki społeczne, ekonomia, zarządzanie;
 • absolwenci z tytułem magistra, inżyniera, licencjata lub magistra inżyniera, w szczególności następujących kierunków studiów: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja,elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, astronomia, nauki społeczne,ekonomia, zarządzanie, którzy ukończyli studia maksymalnie 24 miesiące przed dniem ogłoszenia Konkursu;
 • osoby z otwartym przewodem doktorskim oraz naukowcy z tytułem doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy uzyskali tytuł ten w okresie 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia Konkursu.

Konkurs trwa od 19 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Harmonogram Konkursu:

 • Rozpoczęcie naboru dla firm – 19.04.2024
 • Zakończenie naboru dla firm – 23.04.2024
 • Rozpoczęcie naboru zgłoszeń stażystów – 26.04.2024
 • Zakończenie naboru zgłoszeń stażystów – 19.05.2024
 • Rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych – 21.05.2024
 • Zakończenie wszystkich rozmów oraz finalna decyzja o przyjęciu na staż – 10.06.2024
 • Ogłoszenie wyników przyjęcia na staż – około 28.06.2024
 • Rozpoczęcie Staży  – 01.07.2024
 • Zakończenie Staży – 31.12.2024

Szczegóły Konkursu w Regulaminie.