dr inż. Witold Chromiński

 • 22 234 84 41

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 208
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2011
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2017
   

Działalność naukowa

Zainteresowania: Materiały ultradrobnoziarniste, procesy wydzieleniowe w stopach Al, mechanizmy odkształcenia plastycznego

Techniki badawcze: TEM, SEM, EBSD
 

Publikacje

 1. W. Chrominski, M. Lewandowska: Mechanisms of plastic deformation in ultrafine-grained aluminium – in-situ and ex-post studies, Materials Science and Engineering A 715 (2018) 320.
 2. W. Chrominski, S. Wenner, C.D. Marioara, R. Holmestad, M. Lewandowska: Strengthening mechanisms in ultrafine grained Al-Mg-Si alloy processed by hydrostatic extrusion – Influence of ageing temperature, Materials Science and Engineering A 669 (2016) 447.
 3. W. Chrominski, M. Lewandowska: Precipitation phenomena in ultrafine grained Al-Mg-Si alloy with heterogeneous microstructure, Acta Materialia 103 (2016) 547.
 4. W. Chrominski, L. Olejnik, A. Rosochowski, M. Lewandowska: Grain refinement in technically pure aluminium plates using incremental ECAP processing, Materials Science and Engineering A 636, 2015, 172.
 5. W. Chrominski, M. Kulczyk, M. Lewandowska, K.J. Kurzydlowski: Precipitation strengthening of ultrafine-grained Al-Mg-Si alloy processed by hydrostatic extrusion, Materials Science and Engineering A 609 (2014) 80.
   

Nagrody

 • 2018: Stypendium "Start" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej