Dział Obsługi Projektów

mgr inż. Katarzyna Jurkowska-Kukla

Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zarządzania Laboratorium Badań dla Przemysłu
  • 22 234 84 76

mgr inż. Agnieszka Łukawska

  • 22 234 84 76