Granty badawcze Technologie Materiałowe-1

Rozpoczął się nabór na pierwszy konkurs na granty badawcze Technologie Materiałowe-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie Materiałowe (POB_TM).

Podstawowym celem grantów badawczych Technologie Materiałowe-1 jest wspieranie doskonałości naukowej PW i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym osiągniecie wskaźników zadeklarowanych w projekcie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), do których w szczególności należą̨:

  1. Publikacje artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach naukowych (tj. czasopism z listy BG PW lub za min 140 pkt z listy MNiSzW),
  2. Pozyskanie zewnętrznego finansowania badań w ramach projektów międzynarodowych,
  3. Nawiązanie współpracy z wiodącymi zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi zakończone złożeniem wniosku badawczego w ramach współpracy międzynarodowej.

Szczegóły konkursu umieszczone są w Regulaminie Konkursu.  

Grant może mieć charakter indywidualny lub zespołowy.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy.

Kierownikiem grantu może być́ pracownik zatrudniony w Politechnice Warszawskiej, jako podstawowym miejscu pracy.  Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o grant badawczy w ramach edycji Technologie Materiałowe-1.

Wniosek o grant, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, składany jest tylko w wersji elektronicznej do Kierownika Centrum Badawczego POB Technologie Materiałowe, na adres e-mail: pob.materials@pw.edu.pl

Termin składania wniosków upływa 10 maja 2020 roku.

Wnioski grantowe ocenia Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Technologie Materiałowe.

Decyzja o przyznaniu finansowania zostanie podana 10 czerwca 2020 roku.

Pliki do pobrania: