2021

mgr inż. Milena Leszczyńska, 3.12.2021

"Sztywne pianki poliuretanowe otrzymywane z zastosowaniem surowców odnawialnych"

mgr Tomasz Cygan, 3.12.2021

"Kompozyty korundowe z grafenową fazą umacniającą"

mgr inż. Kamil Majchrowicz, 19.11.2021

"Mikrostruktura i właściwości modelowych stopów Mg-Sn przetwarzanych w procesie walcowania z udziałem odkształceń ścinających"

mgr inż. Kamila Mizera, 29.10.2021

"Elastomery uretanowe otrzymywane z zastosowaniem polioli z surowców odnawialnych"

mgr inż. Monika Chlewicka, 2.07.2021

„Badanie zależności pomiędzy stopniem krystaliczności a odpornością korozyjną biodegradowalnych stopów z układu Mg-Zn-Ca modyfikowanych dodatkami stopowym”

mgr inż. Aleksandra Towarek, 2.07.2021

„Corrosion resistance of model and commercial Al-Mg alloys after plastic deformation in simulated sea water environment”

mgr inż. Julia Higuchi, 28.05.2021

„Biodegradable Barrier Membranes for Tissue Separation Fabricated by Means of Electrospinning and Ultrasonic Coating with Hydroxyapatite Nanoparticles”

mgr inż. Mateusz Petrus, 05.03.2021

"Nowe kompozyty na osnowie węglika krzemu z dodatkiem węglików tytanu w formie kryształów 2D"

mgr Joanna Gierałtowska (Jagiełło), 5.03.2021

"Biomedyczny potencjał grafenu płatkowego"