mgr inż. Alicja Kosik-Kozioł, 15.09.2020

"Three-dimensional tissue scaffolds fabrication for Osteochondral Tissue Engineering"

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. uczelni

Obrona: 15 września 2020r. godz. 11.00