mgr inż. Maciej Giżyński

22.02.2019

"Microstructure and Mechanical Properties of ZrO2-7%Y2O3 Thermal Barrier Coating Deposited by Suspension Plasma Spraying"

Streszczenie (pdf, 584,91 kB)