mgr inż. Mateusz Grybczuk - 24.10.2018

Wieloskalowe modelowanie przewodnictwa cieplnego kompozytów metal - grafen

Streszczenie (.pdf, 367,68 kB)