mgr inż. Justyna Magdalena Zygmuntowicz - 14.12.2018

"Kompozyty gradientowe Al2O3-Ni otrzymywane metodą odlewania odśrodkowego mas lejnych"

Streszczenie (.pdf, 70,51 kB)
Recenzja - prof. M. Potoczek (.pdf, 319,04 kB)