Posiedzenie z dn. 21.01.2022

Proponowany porządek posiedzenia:  

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Informacje Przewodniczącej RND
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Sprawy doktoranckie
  • powołanie promotora doktoranta studiów doktoranckich Mmgr. inż. Roberta Komornickiego
   Prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska
  • powołanie komisji egzaminacyjnych, recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pauliny Nakoniecznej-Dąbrowskiej pt. „Opracowanie cieczy zagęszczanych ścinaniem z dodatkiem napełniaczy węglowych, cechujących się wysokim stopniem absorpcji siły uderzenia”oraz określenie zakresu egzaminów doktorskich
   Promotor – Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
   Promotor pomocniczy – Dr inż. Łukasz Wierzbicki
 5. Sprawy wniesione
 6. Przyjęcie protokołów z piętnastego i szesnastego posiedzenia RND IM
 7. Zamknięcie posiedzenia Rady
   

Uchwały Rady: