Spotkanie organizacyjne dla studentów na spec. Biomaterials | Meeting for students - Biomaterials specialisation

Miejsce: Sala 215, Wołoska 141 | Place: Wołoska St., 141, room no. 215
  

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dla studentów na spec. Biomaterials.

W spotkaniu udział wezmą:

  • dr hab. inż. Joanna Zdunek, Prodziekan ds. Studiów,
  • dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni, Pełnomocnik ds. Studiów Anglojęzycznych.

 

We would like to invite you to an organizational meeting.

The meeting will be attended by:

  • dr hab. inż. Joanna Zdunek, Vice-Dean for Studies,
  • prof. Dariusz Oleszak, Plenipotentiary for English Studies.