Egzamin B2

Zgodnie z Harmonogramem roku akademickiego 2019/2020, we wtorek 1 września 2020 roku odbędzie się egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2.

Szczegółowe informacje, w tym godzina egzaminu, zostaną podane na stronie Studium Języków Obcych PW.