Wydziałowa Rada Doktorantów

mgr inż. Kamil Dydek - Przewodniczący

mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski - członek

mgr inż. Anna Czajka - członek