Zaawansowane Materiały Funkcjonalne

Studenci zdobywają wiedzę na temat metalicznych materiałów amorficznych (wytwarzanie, struktura, właściwości, zastosowania), cieczy reologicznych, nowoczesnych polimerów i kompozytów na ich osnowie, materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki (krzem, materiały tlenkowe, grafen). Ponadto zapoznają się z nowoczesnymi technologiami wytwarzania różnego rodzaju zaawansowanych materiałów funkcjonalnych (monokryształy, epitaksja, szybkie chłodzenie cieczy) i niekonwencjonalnymi metodami ich syntezy, wykorzystującymi np. plazmę, jony, impulsowe wyładowania silnoprądowe.