Degradacja materiałów

Kontakt
prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
jaroslaw.mizera@pw.edu.pl
22 234 87 29

Główny obszar zainteresowań grupy stanowi badanie i analiza zjawisk zużycia korozyjnego oraz korozyjno-erozyjnego materiałów metalicznych oraz degradacja polimerów i materiałów kompozytowych.

Głównym celem naszej działalności stanowi badanie, rozpoznawanie i analiza zjawisk prowadzących do inicjacji i rozprzestrzeniania się  procesów korozyjnych w materiałach funkcjonalnych i konstrukcyjnych. Doświadczenie badawcze zdobyliśmy uczestnicząc w wielu projektach krajowych i międzynarodowych.

Zjawiska korozyjne występujące w materiałach metalicznych, stopach na osnowie żelaza oraz te skracające czas funkcjonalności polimerów i kompozytów polimerowych są skutkiem oddziaływania środowiska, w których dany materiał pracuje. Naszą specjalizacją jest identyfikacja zjawisk fizyko-chemicznych, opis ich wpływu na degradację/niszczenie materiałów, a także rozpoznawanie czynników inicjujących i przyspieszających ich zużycie w danych warunkach pracy.

Specjalizujemy się w badaniu zjawisk korozyjnych występujących w (i tutaj trzy kropki i napis więcej jako link) materiałach metalicznych, głównie w stopach aluminium, magnezu oraz miedzi. Na podstawie opisu występujących procesów korozyjnych jesteśmy w stanie ocenić środowisko pracy materiału, a także określić bezpieczne warunki jego użytkowania w czasie pracy. Znajomość procesów fizyko-chemicznych obecnych w trakcie zużycia korozyjnego materiałów pozwala również na ograniczenie, bądź skuteczne zapobieganie rozprzestrzeniania się występujących zjawisk korozyjnych. Wiedza ta jest również niezbędna do prawidłowego zaprojektowania składu chemicznego i fazowego materiału, oraz dalszych obróbek prowadzących do zmian mikrostrukturalnych materiału. W tej dziedzinie prowadzimy szereg eksperymentów pozwalających na identyfikację obecnych w materiałach metalicznych zjawisk mikro – galwanicznych, analizujemy podatność materiału do tworzenia się warstw pasywnych/tlenkowych, a także rozpoznajemy możliwość występowania korozji lokalnej, głównie wżerowej.
 

Tematyki badawcze

 • Wpływ mikrostruktury na odporność korozyjną aluminium i stopów aluminium, magnezu i stopów magnezu oraz miedzi i jej stopów
 • Wpływ dużego odkształcenia plastycznego na odporność na korozję stali
 • Ocena stopnia degradacji materiałów metalicznych w instalacjach geotermalnych
 • Odporność na korozję materiałów wytwarzanych technikami przyrostowymi
   

Oferta badawcza

Materiały metaliczne

 • ocena odporności na korozję ogólną i wżerową metali i ich stopów na podstawie badań elektrochemicznych
 • badania korozyjne w mgłach solnych (PN-EN ISO 9227:2012)
 • określanie jakości i właściwości ochronny powłok antykorozyjnych
 • badania elektrochemiczne materiałów biomedycznych i implantów (ASTM F2129 − 19a)

Kompozyty i polimery

 • testy starzeniowe w komorze klimatycznej
 • badania odporności na światło powierzchni płaskich, odporności na zmianę barwy oraz fotostabilność
   

Infrastruktura badawcza

 • Potencjostat/galwanostat AUTOLAB 302N z modułem do badań impedancyjnych
 • Komora solna do badań cyklicznych ClimaCORR Test Cabinet CC 400-FL firmy VLM
 • Komora klimatyczna ARS-680 ESPEC
 • Komora Q-SUN Xe-1 z lampą ksenonową do odtwarzania uszkodzeń spowodowanych przez działanie całkowitego widma światła słonecznego oraz deszcz
   

Współpraca krajowa

 • Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza | prof. dr hab. inż. Jacek Banaś
 • Instytut Odlewnictwa | dr inż. Tomasz Dudziak
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie
   

Współpraca międzynarodowa

 • EMPA, Szwajcaria | dr Patrik Schmutz
 • Department of Metals and Corrosion Engineering, VSCHT, Praga prof. Vojtech Dalibor
   

Kontakt

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
jaroslaw.mizera@pw.edu.pl
22 234 87 29
Zakład Projektowania Materiałów