Spotkanie z Rektorem Politechniki Warszawskiej

Spotkanie z JM Rektorem

21 kwietnia 2023 roku Jego Magnificencja Rektor prof. Krzysztof Zaremba złożył wizytę na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Wizytę rozpoczęło spotkanie z przedstawicielami pracowników, doktorantów i studentów, podczas którego Dziekan WIM, prof. Anna Boczkowska zaprezentowała Wydział - jego strukturę, specyfikę, mocne i słabsze strony. Po prezentacji rozmawialiśmy z Panem Rektorem m.in. o dydaktyce, rekrutacji, badaniach naukowych.

Po spotkaniu zaprezentowaliśmy nasze laboratoria i sale wykładowe w budynku przy ul. Wołoskiej. Laboratoria Zespołu Biomateriałów, Laboratorium Wytwarzania Szkieł Metalicznych, Dydaktyczne Laboratorium Metalograficzne, Laboratorium Badania Wytrzymałości Materiałów - to tylko część z odwiedzonych pracowni.

O godz. 12:30 odbyła się uroczystość Otwarcia Laboratorium Mikroskopii Elektronowej połączona z prezentacją mikroskopu elektronowego Spectra 200 (S)TEM firmy Thermo Fisher Scientific. Kierownik Laboratorium, dr inż. Tomasz Płociński zaprezentował także inne mikroskopy należące do Laboratorium.

Zdjęcia z otwarcia Laboratorium, na których znajduje się Rektor PW i Dziekan WIM

  
Po uroczystości i lunchu, nasi Dziekani wraz z prof. Zarembą udali się do laboratoriów znajdujących się w budynku przy ul. Bytnara. Pracownicy zaprezentowali m.in. Laboratorium Badań dla Przemysłu oraz Laboratoria: Korozyjne, Preparatyki Próbek, Dyfrakcji Rentgenowskiej, Ogniw Paliwowych i Druku 3D.

Bardzo dziękujemy JM Rektorowi za odwiedziny i wspólnie spędzony czas.
 

Prezentacja mikroskopu Spectra

Od lewej: Marek Nazaruk (LABSOFT Sp. z.o.o.), dr inż. Piotr Bazarnik, dr inż. Tomasz Płociński (kierownik Laboratorium), dr inż. Agnieszka Krawczyńska, dr inż. Witold Chromiński, prof. Małgorzata Lewandowska i Daniel Wojnarski (LABSOFT Sp. z.o.o.)