Seminarium Nauka-Przemysł

Seminarium Nauka-Przemysł, organizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie IX pn. „Modyfikacja programu kształcenia w Wydziale Inżynierii Materiałowej pod kątem dostosowania do potrzeb społeczno-gospodarczych”.

Seminarium Nauka-Przemysł

Projekt: NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca

Zadanie IX pn. „Modyfikacja programu kształcenia w Wydziale Inżynierii Materiałowej pod kątem dostosowania do potrzeb społeczno-gospodarczych”.

Wydział Inżynierii Materiałowej w dniu 7 czerwca 2019 organizuje Seminarium Nauka-Przemysł, mające na celu przybliżenie studentom Wydziału problematyki przemysłowej. W ramach seminarium przedstawiciele z przemysłu m.in. z General Electric Polska, Arcelor Mittal Warszawa, PKN Orlen, P&W Rzeszów, PZL Mielec oraz Wadim Plast opowiedzą o swoim przedsiębiorstwie i o współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej. W przerwach odbędą się rozmowy studentów z przedstawicielami przedsiębiorstw, w kuluarach - przy banerach firm. Po dwóch sesjach plenarnych odbędzie się sesja plakatowa, w czasie której studenci będą prezentować na posterach swoje osiągnięcia, uzyskane we współpracy z przemysłem. Zaproszeni goście i nauczyciele akademiccy Wydziału będą rozmawiać ze studentami i oceniać prezentacje. Na koniec, na sesji plenarnej, odbędzie się krótkie podsumowanie seminarium oraz ogłoszenie, które postery zostały wyróżnione.

Seminarium odbędzie w siedzibie Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej przy ul. Wołoskiej 141 w Warszawie w Auli 212.