Rekrutacja na studia II-go stopnia na rok akademicki 2019/2020

Wydział Inżynierii Materiałowej bierze udział w centralnej rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na Politechnice Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020. Wszystkie informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Uczelni pod adresem www.pw.edu.pl/Rekrutacja

Dyżury wydziałowej komisji rekrutacyjnej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna prowadzić będzie dyżury dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej w dni powszednie od dnia 13 stycznia 2020 roku do dnia 10 lutego 2020 roku w Dziekanacie Wydziału pokój 204 w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa.
 

Ogłoszenia i listy wydziałowej komisji rekrutacyjnej

Ogłoszenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz listy osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej wywieszane będą na tablicy informacyjnej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przy wejściu do Dziekanatu Wydziału pokój 204 w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa.
 

Miejsce i czas składania dokumentów

Osoby aplikujące na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej proszone są o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów (informacja pod adresem https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-II-stopnia/Zasady-przyjec) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pokój 204 w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa.

Dokumenty należy dostarczyć w godzinach 10:00-15:00
Do dnia: 10 lutego 2020 roku