Przesunięcie terminu publicznej obrony rozprawy doktorskiej - mgr inż. Mileny Koralnik

Obrona pracy doktorskiej pt. „Wpływ osiowo-symetrycznych metod odkształcania na kształtowanie mikrostruktury oraz zmęczenie niskocyklowe przemysłowego stopu aluminium 6063” pani mgr inż. Mileny Koralnik z powodu panującej epidemii odbędzie się w terminie późniejszym.