Prof. Małgorzata Lewandowska w Radzie Doskonałości Naukowej

prof. Małgorzata Lewandowska

Pani Profesor będzie uczestniczyć w pracach Zespołu II Nauk Inżynieryjno-Technicznych jako przedstawicielka dyscypliny Inżynieria Materiałowa w kadencji na lata 2024-2027.

Rada Doskonałości Naukowej działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

RDN podzielona jest na dziewięć zespołów. Do każdego zespołu przyporządkowane są dyscypliny naukowe, a każda z nich ma trzech reprezentantów. Prof. Małgorzata Lewandowska zasiada w Radzie od początku jej powstania, czyli od 2019 roku.