Obrona rozprawy doktorskiej

28 lutego 2020 roku odbędzie się obrona pracy doktorskiej pt. „Bezprądowa metalizacja wielościennych nanorurek węglowych oraz jej wpływ na przewodność elektryczną i wybrane właściwości kompozytów epoksydowych” pani mgr inż. Mileny Kurkowskiej.