Nowy projekt realizowany przez naukowców z WIM PW

Głównym celem projektu „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]” jest opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych, której planowanym efektem będzie eliminacja obecnie stosowanych chemicznych i mechanicznych technologii usuwania powłok lakierniczych ze struktur lotniczych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą LOT AMS, Politechniką Warszawską - Wydziałem Inżynierii Materiałowej oraz z Politechniką Świętokrzyską - Wydziałem Mechatroniki i Budowy Maszyn.

  • Wartość projektu: 16 094 875,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 11 640 540,63 zł
  • Okres realizacji: 1.04.2020-31.03.2023

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. Projekt nr MAZOWSZE/0211/19.