Nowości na serwerach Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

zdjęcie

Zachęcamy do zapoznania się z dwiema nowymi pozycjami z zakresu inżynierii materiałowej, znajdującymi się w Katalogu Bibliotek Politechniki Warszawskiej.

Handbook of Mechanics of Materials

Książka "Handbook of Mechanics of Materials" zawiera obszerne źródło informacji na temat badań właściwości (z wykorzystaniem różnorodnych technik), w tym właściwości mechanicznych materiałów rozpatrywanych na różnych poziomach struktury. Na książkę składa się zbiór rozdziałów opartych o indywidualne badania prowadzone przez autorów. Podkreślić należy, że wyeksponowano cechy użytej techniki badania, tak by była zrozumiała nawet dla niedoświadczonego adepta badań eksperymentalnych. Podejmowane tematy obejmują nanomechanikę, mikromechanikę, mechanikę ośrodków ciągłych, pomiary właściwości mechanicznych i projektowanie materiałów. W podręczniku zastosowano spójne i systematyczne podejście, oferujące czytelnikom przyjazne dla użytkownika odniesienia, prowokujące do dalszych dyskusji. Poziom dostosowany do studentów i  absolwentów wydziałów technicznych, naukowców i specjalistów w dziedzinie inżynierii materiałowej, mechaniki, inżynierii lądowej i inżynierii kosmicznej.

Dostęp (dla zalogowanych w BG PW): https://link-1springer-1com-1q12c56z11a46.eczyt.bg.pw.edu.pl

DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-6855-3

 • Copyright Information: Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020
 • Publisher Name: Springer, Singapore  
 • eBook Packages: Engineering Reference Module Computer Science and Engineering
 • Online ISBN: 978-981-10-6855-3
Architectured Materials in Nature and Engineering

Książka "Architectured Materials in Nature and Engineering" poświęcona jest rozwijanej od kilkunastu lat grupie materiałów zwanych „architectured materials” (termin nie ma jeszcze uzgodnionego tłumaczenia na j.polski, choć niektórzy zauważają podobieństwa tych materiałów do szeroko rozumianych metamateriałów) . Pojęcie to zaczęło funkcjonować w nauce począwszy od 2005, kiedy na seminarium „Designing Non-Traditional Materials Based on Geometrical Principles” zorganizowanym w Hanowerze, Niemcy, w czerwcu 2005 sformułowano ich koncepcję. Są to materiały hybrydowe, w których składniki (nawet bardzo odmienne) są połączone, tworząc układ topologiczny o charakterystycznej geometrii, pozwalający na zapewnienie unikatowych i nieoczywistych właściwości. Przedstawiona w książce hybrydyzacja zachodzi na różnych poziomach - od molekularnego po makroskopowy. Niniejsza monografia stanowi zbiór rozdziałów definiujących rozważane „cegiełki/klocki” z których można zbudować takie materiały oraz podsumowujących wyniki uzyskane na drodze modelowania zaprojektowanych materiałów. Książka została napisana przez grupę autorów, którzy są aktywnymi badaczami pracującymi nad różnymi aspektami „architectured materials”. W 14 rozdziałach książki znaleźć można definicje i opisy materiałów o zdefiniowanej architekturze oraz omówienia różnych technik, za pomocą których można je projektować, optymalizować i wytwarzać. Odniesiono się również do przykładów występujących naturalnie w otaczającej nas przyrodzie. Książka zapewnia inspirującą i głęboką naukowo, a jednocześnie zabawną lekturę dla społeczności materiałoznawców (i nie tylko).

Dostęp (dla zalogowanych w BG PW): https://link-1springer-1com-1q12c56z11b73.eczyt.bg.pw.edu.pl

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-11942-3

 • Copyright Information: Springer Nature Switzerland AG 2019
 • Publisher Name: Springer, Cham
 • eBook Packages: Chemistry and Materials Science, Chemistry and Material Science (R0)
 • Print ISBN: 978-3-030-11941-6
 • Online ISBN: 978-3-030-11942-3
 • Series Print ISSN: 0933-033X
 • Series Online ISSN: 2196-2812