Nasi naukowcy laureatami Stypendiów START

logo Fundacji

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2023. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców, a wśród nich Wiktor Bednarczyk i Michał Jakubczak.

W tym roku stypendia zostały przyznane po raz trzydziesty pierwszy. Jury wyłoniło laureatów z grona 660 kandydatów. 11 laureatów pochodzi z Politechniki Warszawskiej.

Na 100 stypendiów, 10 przyznano w dziedzinie Inżynieria Materiałowa.
 

Pełna lista laureatów konkursu START 2023 »