Marta Lipińska laureatką stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Marta Lipińska

Minister Nauki przyznał stypendia 228 wybitnym młodym naukowcom. W gronie laureatów jest nasza badaczka.

Dr inż. Marta Lipińska – absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej, obecnie adiunkt badawczy w Zakładzie Projektowania Materiałów. W swojej pracy badawczej zajmuje się rozwijaniem metod łączenia stopów aluminium i wytwarzania kompozytów na ich osnowie. Specjalizuje się w charakteryzacji mikrostruktury przy zastosowaniu zaawansowanych technik mikroskopii elektronowej. Kierowała dwoma projektami finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki (Preludium, Sonatina), obecnie kieruje projektem Young PW ze środków programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Pełna lista laureatów i więcej informacji o stypendiach na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.