Kursy językowe prowadzone przez SJO PW

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej, w ramach projektów „NERW PW” oraz „NERW2”, realizuje zadania związane z podnoszeniem kompetencji językowych studentów oraz kadr uczelni.

Kursy kierowane do studentów: