Konkurs na staż post-doktorski

Politechnika Warszawska i Fundacja Dekaban ogłaszają konkurs na staż post-doktorski w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, Michigan, USA.

Czas trwania stażu – 12 miesięcy.
Orientacyjny początek stażu 01.10.2022
 
Warunki:

  • obszar badań naukowych odpowiadający zakresowi działalności badawczej prowadzonej w College of Engineering University of Michigan,
  • stopień doktora w obszarze nauk technicznych,
  • zatrudnienie w Politechnice Warszawskiej,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Wybrani stypendyści będą zatrudnieni w College of Engineering, University of Michigan, na stanowisku Visiting Assistant Professor.

Fundacja Dekaban zapewnia stypendium i zwrot kosztów podroży dla stypendysty oraz większą część ubezpieczenia zdrowotnego. Stypendysta jest odpowiedzialny za znalezienie odpowiedniego zakwaterowania w Ann Arbor.

Zgłoszenia (list motywacyjny wraz z CV w języku angielskim) prosimy przesyłać do 2 maja 2022 r. na adres prorektor.nauka@pw.edu.pl oraz rlmich@umich.edu.

plakat