Konkurs na stanowisko stypendysta 1

Konkurs w ramach projektu NCN „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”.

Wymagania:

  • uczestnictwo w studiach stacjonarnych stopnia drugiego na kierunku inżynieria materiałowa, chemia, fizyka lub nauk pokrewnych,
  • wiedza ogólna w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie wytwarzania i badania materiałów
  • doświadczenie w obszarze wytwarzania i badania porowatych materiałów ceramicznych
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy naukowo-badawczej,

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Tomasz Wejrzanowski, OPUS”, lub mailowo na adres tomasz.wejrzanowski@pw.edu.pl następujące dokumenty:

  • życiorys (uwzględniający dotychczasowe ewentualne osiągnięcia naukowe),
  • odpis dyplomu inżynierskiego wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata) lub zaświadczenie ukończenia studiów I stopnia.
  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Opis zadań

Projekt dotyczy wytwarzania, charakteryzacji i modelowania hierarchicznych struktur do katalizy gazów w podwyższonych temperaturach. Stypendysta będzie zaangażowany w realizację zadań 1 i 2 w ramach których główne działania skupione będą na wytwarzaniu i charakteryzacji materiałów do druku 3D i materiałów uzyskanych w druku 3D. Do zadań Stypendysty należeć będzie analiza dostępnych metod, materiałów I narzędzi do druku 3D. Wytwarzanie i analiza materiałów do druku 3D. Druk 3D materiałów do katalizy oraz charakteryzacja. Opracowanie wyników i przygotowanie raportów.

Warunki zatrudnienia
Student w okresie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie (do 30.06.2020). Okres pobierania stypendium oraz jego wysokość może być rozszerzony.

Termin składania ofert 23.01.2020