Konkurs na granty indywidualne MSCA

11 kwietnia 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w programie Horyzont 2020. Granty wyjazdowe, adresowane do naukowców posiadających stopień doktora lub co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy naukowej, można realizować w dowolnym kraju przez okres od jednego do trzech lat, w zależności od typu grantu.

Materials Innovation Centre w Cambridge jako partner programu zachęca doświadczonych naukowców z obszaru chemii, korozji i inżynierii materiałowej do startowania w konkursie. Więcej na:http://ec.europa.eu