Konkurs "Złoty Medal Chemii"

medal

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce w roku akademickim 2023/2024. Rozpatrywane będą również prace obywateli polskich obronione na uczelniach poza granicą Polski.

Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 października 2024. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać droga elektroniczną poprzez stronę www konkursu www.zlotymedalchemii.pl uruchamiając program zgłoszenia kandydatów (przycisk „REJESTRACJA / ZGŁOSZENIE PRACY”).